Boomverzorging

We kunnen bomen op vele manieren snoeien.
Welke manier we snoeien hangt vaak van de boomsoort en de conditie van de boom af. Ook speelt de omgeving van de boom een belangrijke rol. 
Hoeveel ruimte krijgt een boom of hoe willen we de boom graag zien of behouden? Vaak worden bomen geplant op plaatsen waar ze eigenlijk te weinig plek hebben.
Daar zijn we vaak genoodzaakt de boom klein te houden.